VÍDEOS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Compra Pública Socialmente Responsable.

VÍDEOS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

EN CATALÁN. Compra Publica Socialment Responsable (CPSR). 9 Vídeos

  1. Introducció III JORNADES de Compra Publica Socialment Responsable. 28 minutos. Mercè Corretja; Jordi Sardà Pons,
  2. Els ODS i la contractació pública. 49 minutos. Natalia Millán @nmillana; Daniel Morris.
  3. Drets humans, contractació pública i extraterritorialitat. 60 minutos. Fernando Acuña; Lina M. González.
  4. Les administracions públiques i les pràctiques agroalimentàries. 60 minutos. Josep Espluga; Silvia Larrañeta.
  5. Introducció III Jornades de CPSR. 8 m. Laura Feliu.
  6. És possible fer el sector de l’electrònica més just? 53 minutos. Peter Hayakawa; Víctor Torrents @VictorTorrentsC.
  7. Inclusió de clàusules socials i ambientals i impactes extraterritorials. 55 minutos. Pilar Baldellou; Victoria Marín Burgos.
  8. L´experiència de Suècia: Col laboració i seguiment durant la Covid. 29 minutos. Kathleen Mccaughey.
  9. Conclusions i tancament de les jornades: Reptes de seguiment. 23 minutos. Rocío Martín Correa; Esther Zapater.

EN CASTELLANO (Mismos vídeos doblados al castellano, agrupados en dos).

I Jornada Compra Pública Socialment Responsable. 3 horas, 21 minutos.

II Jornada Compra Pública Socialment Responsable. 3 horas, 3 minutos.

Ver nuestro apartado Vídeos sobre contratación pública (incluye vídeos de Youtube y vídeos en otras plataformas)

Ver nuestro canal Youtube con más de 350 vídeos referenciados